MU Rực Lửa Season II

MU Rực Lửa Open ngày 10/10/2012 và Máy chủ Kim Long là máy chủ mới nhất vừa Open từ ngày 27/11/2014. Đây là máy chủ mới nhất dành cho các tân thủ muốn tham gia.
Website mới cho phép đăng nhập chung cả 3 cụm máy chủ với các chức năng giống nhau. Khi đăng ký chơi các bạn có thể tự lựa chọn máy chủ phù hợp với mình nhất dựa trên thông tin giới thiệu.
Mức hỗ trợ tân thủ là 3 lần Relife, 1 lần Reset, 15.000 điểm cộng và 2 tỷ zen khi tạo nhân vật (lượng zen là không giới hạn khi các bạn tung hộp quà đỏ)
Nếu người chơi không nạp thẻ vẫn có thể sở hữu các món đồ siêu cấp như Webshop bằng cách tham gia Event "Tử Chiến Erohim" và các món đồ này sẽ được sử dụng hoặc trao đổi rất thuận lợi với Item Vpoint.
Rất nhiều MU ra đời với nhiều tiêu chí khác nhau, dễ có mà khó cũng có. MU bán đồ hoặc không... Đối với MU Rực Lửa lựa chọn 1 con đường đi riêng là bán đồ trong Webshop và tràn làn các bãi VIP giúp các nhân vật có thể dễ dàng đạt sức mạnh cần thiết khi luyện cấp cũng như trang bị các món đồ siêu cấp cho nhân vật với chi phí rất thấp.

Chat trực tiếp với Admin qua yahoo hoặc facebook để được trả lời đầy đủ hơn.